Samen staan we sterk! Dat geldt zeker voor vrijwilligersorganisaties. Met een enthousiast team komen de mooiste dingen tot stand. Wat is jouw favoriete vrijwilligersorganisatie van 2020? Laat het ons weten door te stemmen! 

Onderaan deze pagina kun je je stem uitbrengen. Je kunt één keer stemmen. 

Stichting AyúdaMe
Stichting AyúdaMe is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen ongeacht diens achtergrond, geloofsovertuiging of ras. Ze helpen mensen die het niet zo breed hebben aan kleding, voedselpakketten en huisraad en eigenlijk alles wat men nodig heeft. Ook helpen ze mensen die administratieve ondersteuning nodig hebben. Ondanks ze geen subsidie ontvangen zetten ze zich in met liefde om de anderen te helpen. Ze blijven zich inzetten om hun doel te blijven bereiken.

Watertaxi Hoorn
Al ruim 9 jaar lang vervoeren de vrijwillige schippers van Watertaxi Hoorn bezoekers vanaf de rand van de stad naar de havens en het centrum. Zo zorgen zij ervoor dat de parkeerdrukte in de stad kan worden verlaagd. Jaarlijks lukt het de vrijwilligers om met hun enthousiaste inzet 1.800 chauffeurs te motiveren hun auto’s aan de rand van de stad te parkeren en met de Watertaxi hun bestemming te bereiken. Dat was zonder deze vrijwilligers niet gelukt. Naast het schipperen zorgen zij in de winter voor het onderhoud van de boten.

RCO De Hoofdzaak
RCO De Hoofdzaak is een organisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren ze activiteiten, cursussen en projecten. De organisatie draait zo goed als op vrijwilligers. Mensen die zelf veel hebben meegemaakt en zich inzetten voor een ander, ondanks hun eigen kwetsbaarheid.

Stemmen!

Wie moet volgens jou de vrijwilligersorganisatie van 2020 worden? Breng nu je stem uit!